Yönetim ve Danışma Kurulu

DÜBİOM YÖNETİM KURULU

                                                                              

Doç. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU Müdür


Doç. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Engin EROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih TAŞPINAR Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre OKAN Yönetim Kurulu Üyesi