Hakkımızda

Doğal çevrenin biyolojik zenginliklerinin belirlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yönde kullanılmasının sağlanmasını misyon olarak üstlenmiş Merkezimiz, geleceğin emaneti olan biyoçeşitliliği korumak ve bu konuda bilinçli bir toplum oluşturmak vizyonu doğrultusunda belirlediği hedeflerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezimiz, amaçları doğrultusunda yurtiçinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ve diğer üniversiteler ile ortak çalışmalarda bulunmakta ve biyolojik çeşitlilik üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Küresel iklim değişikliği gibi tüm dünya üzerindeki biyoçeşitliliği etkileyen durumun, bölgemiz ve ülkemiz biyoçeşitliliği üzerinde meydana getirdiği değişimlerin takibi ve geleceğe yönelik koruma uygulanması gereken anahtar tür ve popülasyonların tespiti ve gerekli tedbirlerin ortaya koyulması anlamında hem toplumda hem de kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli farkındalığın yaratılması için örnek çalışmalar gerçekleştiren Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Ülkemizin biyolojik çeşitliliğine yönelik yapmış olduğu çalışmalarla ülke fauna ve florasına, yeni tür kayıtlarını ortaya koymakta ve bu kayıtları bilimsel literatüre kazandırmaktadır.